DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2023 ROKU

NAZWA ZADANIA: WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z FUNDACJĄ BEST FRIEND W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

DOFINANSOWANIE: 282 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 282 000 zł

 

Fundacja Best Friend na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadanie publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2023 roku pt. ” Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Fundacją Best Friend w powiecie nowosądeckim.

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych,  w Hotelu Wierchomla Ski &Spa , na terenie powiatu nowosądeckiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 188 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program uwzględniający rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki:

-promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczną oraz wsparcie rówieśnicze

-utrwalający zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

-uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, obywatelskiej: promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2023 r. ustanowionych przez Sejm RP: Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego

– zachęcający do wizyt w miejscach związanych z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejko i Wisławą Szymborską patronami roku 2023 wybranymi przez Senat RP;

-wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
– integrujący społecznie dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ze  środowisk wiejskich uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 

Więcej informacji?? Napisz do nas!
Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najbardziej przyjazny sposób jej użytkowania oraz do prowadzenia analizy użytkowania strony. Kontynuując korzystanie ze strony bestfriend.edu..pl, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdziesz się w sekcji „Pliki cookie” w Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz plików cookie z naszej witryny, zamknij okno Strony w przeglądarce.OK, zamknij