× Znajdź kurs dla siebie

A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania związane ze swoim otoczeniem.

A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi prowadzić normalną rozmowę z native speakerem. Potrafi formułować wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie trudne teksty oryginalne. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane wypowiedzi dotyczące złożonych problemów.

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie używa języka obcego jak native speaker.

Uczymy języka obcego w sposób naturalny, wykorzystując piosenki, historyjki, rymowanki, gry i zabawy. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania w języku obcym.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 45 min.

PORADNIK RODZICA

Tematyka i metodyka zajęć dostosowane są do zainteresowań dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzieci poznają słownictwo oraz wyrażenia i zwroty z życia codziennego. Stopniowo wprowadzane jest czytanie i pisanie.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 45 min.

PORADNIK RODZICA

Kursy dostosowane są do poziomu uczniów i rozwijają umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania w języku obcym. Tworzymy grupy dla uczniów przygotowujących się do egzaminów:
— egzamin szóstoklasisty,
— egzamin wstępny do klasy językowej w gimnazjum,
— egzaminy Cambridge Young Learners.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min.

Pomagamy również w przygotowaniu do konkursów i olimpiad z języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

PORADNIK RODZICA

Kursy dostosowane są do poziomu, potrzeb i zainteresowań młodzieży. Rozwijają i doskonalą umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku obcym.

Tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć przygotowują uczniów do egzaminów:
— gimnazjalnego,
— maturalnego,
— egzaminów Cambridge: KET, PET, FCE.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min.

Grupy przygotowujące się do matury i egzaminów Cambridge spotykają się 2x w tygodniu po 90 min.

Pomagamy również w przygotowaniu do konkursów i olimpiad z języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

PORADNIK RODZICA

General English (Angielski Ogólny) – kursy uczą języka angielskiego używanego w sytuacjach codziennych i prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2).
Kształcone są i rozwijane są umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku obcym – kładąc nacisk na komunikację.
Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min lub 2x w tygodniu po 90 min lub 1x w tygodniu 90 min.

Direct Method (metoda bezpośrednia tzw. konwersacyjna – nauka mówienia) – słuchacze uczą się języka obcego powtarzając słowa i wyrażenia wprowadzane stopniowo przez lektora, uczą się odpowiadać na pytania stosując całe zdania i wyrażenia z życia codziennego. Poznany materiał utrwalany jest przez słuchacza w domu (każdy uczestnik kursu otrzymuje cały materiał nagrany na płytce CD + książkę).
Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min lub 2x w tygodniu po 90 min.

Business English – kursy rozwijające umiejętności językowe oraz słownictwo biznesowe potrzebne do codziennej komunikacji w pracy oraz wykorzystywane w sytuacjach biznesowych np. prezentacje, negocjacje, telekonferencje etc.
Możliwość przygotowania do zdawania egzaminów Cambridge Business English na odpowiednim poziomie(BEC: Preliminary, Vantage, Higher).
Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min lub 2x w tygodniu po 90 min.

Nigdy nie jest za późno na naukę języka. Nasz kurs dostosowany jest do wieku słuchaczy, ich zainteresowań i potrzeb. Metoda wykorzystywana podczas zajęć to metoda bezpośrednia – konwersacyjna, dzięki której słuchacz uczy się mówić proste zdania i rozumieć zadawane mu przez lektora pytania w języku obcym.

Nauka języka obcego w wieku starszym to doskonała metoda na ćwiczenie pamięci, zapobieganie schorzeniom takim jak choroba Alzheimera i przełamanie rutyny dnia codziennego.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 60 min.

Poziom rozszerzony
Poziom podstawowy

Gruntowna i przekrojowa powtórka materiału gramatycznego i leksykalnego do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przygotowanie uczniów do zadań egzaminacyjnych (część pisemna i ustna). Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie dostosowane do wymagań egzaminacyjnych.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 90 min.

Nasza szkoła jako partner w programie British Council Exams Partnership ma możliwość przeprowadzenia egzaminów Cambridge w siedzibie szkoły. Zgodnie z wytycznymi Cambridge ESOL Exams przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminów Cambridge.

Najczęściej zdawanym przez naszych uczniów egzaminem Cambridge jest egzamin Young Learners – Starter, Movers i egzamin FCE. Osiągane przez nich wysokie wyniki potwierdzają dobre przygotowanie.

Pomagamy również w przygotowaniu do konkursów i olimpiad z języka angielskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

Proponujemy intensywny kurs przygotowujący do zdawania egzaminu Cambridge na wybranym poziomie
(KET, PET, FCE, CAE, CPE).
Rozwijanie umiejętności językowych: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie dostosowane do charakteru i struktury egzaminu. Poznawanie technik egzaminacyjnych, udział w egzaminach próbnych.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 90 min.

— Lekcje one to one, z lektorem polskim lub native speakerem. Tematyka zajęć dostosowana do indywidualnych potrzeb słuchacza.

— Korepetycje dla dzieci i młodzieży.

Tematyka spotkań dostosowana jest do poziomu i potrzeb słuchaczy, zajęcia prowadzone są przez native speakerów, 2x w tygodniu po 60 min lub 1x w tygodniu 90 min.

Więcej informacji?? Napisz do nas!
Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najbardziej przyjazny sposób jej użytkowania oraz do prowadzenia analizy użytkowania strony. Kontynuując korzystanie ze strony bestfriend.edu..pl, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdziesz się w sekcji „Pliki cookie” w Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz plików cookie z naszej witryny, zamknij okno Strony w przeglądarce.OK, zamknij